За студентите и докторантите на ЮФ

Лекториум по академично правно писане

Първа среща ⃰ – сряда, 17 март 2021

начало: 18 часа, на линка meet.google.com/yjg-hfzb-mxt

Проф. д-р Дарина Зиновиева – Особености при писането на текст на научно изследване. Изисквания към дисертациите по правни науки. Най-често срещани грешки. Плагиатството по смисъла на Закона за развитие на академичния състав на Република България

Доц. д-р Христо Паунов – Правилата за цитиране и наукометричните изисквания

Модератор доц. д-р Ангел  Шопов

Дискусия с лекторите

Планирано времетраене: 90 мин.

Заповядайте!