За студентите от МП „Международни отношения“

Занятията по английски език за студентите от магистърска програма „Международни отношения“ при гл. ас. д-р Кр. Крислова ще се проведат на 13 март 2021 г. от 13 ч. и на 14 март 2021 г. от 10 ч.