Относно проект „Студентски практики“

Продължава приемането на студентски договори по проекта.
Право на участие имат всички студенти, фигуриращи в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти. Поради спецификата на обучението по специалността „Право“, което се провежда само в образователно-квалификационна степен „магистър“, се допуска студентите от Юридическия факултет да бъдат включени в две практически обучения.
Договорите се приемат в деканата на ЮФ (каб. 102).