СБИРКА НА КЛУБА НА ЦИВИЛИСТА

КЛУБЪТ НА ЦИВИЛИСТА ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

СЪВМЕСТНО С ЕЛСА-ПЛОВДИВ

ви канят на мартенската си сбирка, на която ще се представи и дискутира темата Понятие за участие в търговско дружество

Лектор: Николай Павлевчев, докторант по Гражданско и семейно право в ЮФ на ПУ “Паисий Хилендарски”

Сбирката ще се състои на 31 март 2021 г. (сряда) от 18,15 ч. на следния линк meet.google.com/spn-enxw-wia

Клубът е платформа за обмен на идеи между различни поколения юристи (студенти, докторанти, преподаватели и практикуващи юристи) с интереси от областта на частното право без ограничения във възраст, специалност или професионално направление.

Заповядайте!