Относно учебните занятия на 26.03.2021 г.

Отменя се провеждането на учебни занятия на 26.03.2021 г. (петък) след 12:00 ч., поради свикано Общо събрание на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.