ОТКРИТИ ЛЕКЦИИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В ЮФ

ОТКРИТИ ЛЕКЦИИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

по избрани теми от областта на туристическото право

На 31 март 2021 г. (сряда) от 15:30 ч., ще се проведе лекция на английски език на тема: Attributes and weaknesses of tourist law

Достъп чрез линка meet.google.com/cbp-qosj-njf

Лектор: Monika Tomaszewska, асистент от ЮФ на Университета в Ополе, Полша

Поканени са всички, имащи интерес по темата. 

Заповядайте!