ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Юридическият факултет на ПУ,,Паисий Хилендарски” съвместно с Факултетния студентски съвет

Ви канят на

Ден на отворените врати

Събитието се провежда под формата на видеоклип с премиера на 02.04.2021 г.

Видеоклипът е насочен към кандидат-студентите. Чрез него те ще могат да се запознаят с дейностите във Факултета:

– аудиторните и извънаудиторни занимания;

– възможностите за специализации и стажове по време следването, както и

– перспективите за реализация след придобиването на образователната степен магистър по право.

Видеото към събитието ще е достъпно чрез Фейсбук събитието на Деня на отворените врати на следния линк: https://fb.me/e/SwXAa0K7

Приятно гледане!