За студентите и докторантите от ЮФ

Лекториум по академично правно писане

Втора среща ⃰ – сряда, 14 април 2021

начало: 18 часа,

на линка https://meet.google.com/auv-ffqh-xtw

Проф. д-р Поля Голева

За структурата, съдържанието и езика на дисертацията

Модератор доц. д-р Ангел  Шопов

Дискусия с лектора

Планирано времетраене: 75 мин.

Заповядайте!

⃰ При поискване от конкретен участник се издава сертификат.