Относно ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

Заявленията ще се подават в периода 12.04. – 29.04.2021 г. в Учебен отдел – каб. 225.