Относно изпитите по Трудово право и Осигурително право

Всички студенти от минали години (редовно и задочно обучение), които имат желание да се явят на поправителната сесия по Трудово право (13.06.-ЗО и 15.06.2021 г.-РО) и Осигурително право (20.06.2021 г.-ЗО), да изпратят заявление на ел. поща на инспектор Петя Лупова за издаване на индивидуални протоколи в срок до 04.06.2021 г.