Промоция на Юридически факултет

Тържеството по връчването на дипломите на студентите, завършили
Юридическия факултет (Випуск 2020 ) ще се проведе на 02 юли 2021 г. в
Спортната зала на Университета на бул. „България“ № 236 от 10:30 часа.