За студентите и докторантите на ЮФ

Лекториум
по академично правно писане

Трета среща ⃰ – вторник, 8 юни 2021 г.
начало: 18 часа,
на линка https://meet.google.com/auv-ffqh-xtw

доц. д-р Ярослава Генова

Значението на правно-социологическия метод на изследване

Модератор доц. д-р Ангел  Шопов

Дискусия с лектора

Планирано времетраене: 75 мин.

Заповядайте!
⃰ При поискване от конкретен участник се издава сертификат.