Относно изпитите по Трудово право и Осигурително право на 13, 14, 15, 20 и 26.06.2021 г.

В случай на затруднение при влизане в класната стая, в която ще се провежда онлайн изпитът, моля незабавно да изпратите e-mail до v_miteva@uni-plovdiv.bg за съдействие.