Относно дипломираните студенти

Всички  студенти от специалност „Право“ (редовна и задочна форма на обучение), дипломирани на ДИ по Публичноправни науки (30.10.2020 г.), следва в срок до 25.06.2021 г. в отдел “Учебен“ (225 каб.) да се подпишат ЛИЧНО в дипломата си, да представят една снимка – формат 3.5 /4.5 см (по възможност матирана) и бележка от библиотеката , че не дължат книги.