Относно изпитите по Административно право – обща част, ПДС и ТУРП в задочна форма на обучение

Обявената дата на изпитите за ликвидационна сесия по Административно право – обща част, Право на държавната служба и Териториално-устройствено развитие и планиране в задочна форма на обучение се променя на 05.07.2021 г. За повече информация вижте в График за поправителна и ликвидационна сесия за задочно обучение за учебна 2020/2021 г.