Избираеми дисциплини за първия семестър на учебната 2021/2022 г., редовна форма на обучение

Моля да попълните в срок до 16.07.2021 г.

За 3 курс – ТУК;

За 4 курс – ТУК;

За 5 курс – ТУК.