Проект „Студентски практики“

В периода 26.07.2021 г. – 06.09.2021 г. няма да се приемат договори по проекта.