70 години ЗЗД – достижения и перспективи

Покана, регистрационна форма и изисквания към публикациите – вж. секция „Наука“.