Относно провеждането на занятията със студентите от задочна форма на обучение

Занятията със студентите от задочна форма на обучение ще започнат присъствено съгласно обявените учебни разписания на специализирания сайт.

Информация за начина на провеждане на следващите занятия ще бъде публикувана на 23.08.2021 г.