Относно изпитите по Трудово право и Осигурително право – поправителната сесия, за студенти от редовна форма на обучение

Изпитите по Трудово право (01.09.2021 г.) и Осигурително право (02.09.2021 г.) ще се проведат онлайн, от 08:00 ч., паралелно в три класни стаи.
Студентите в редовна форма на обучение от минали години, които желаят да се явят на един от двата или и на двата изпита, но все още не са заявили издаването на индивидуален протокол, следва да го направят до 10:00 ч. на 31.08.2021 г. За да получат линк за вход в класната стая, в която са разпределени, молим студентите да изпратят e-mail на v_miteva@uni-plovdiv.bg. В деня преди изпита от този адрес ще получит и подробна информация за правилата за провеждането му. Студентите от редовния курс, за които това е втора дата за явяване, ще получат списъците с разпределение и линкове за вход в класните стаи на електронната поща на курса, най-късно в деня преди изпита.

Входът в класните стаи става само през студентска електронна поща в uni-plovdiv.bg