ОСМА СТУДЕНТСКА ЮРИДИЧЕСКА НАУЧНА АКАДЕМИЯ

Студентската юридическа научна академия (СЮНА) е научно-практически форум, насочен към студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя е създадена по инициатива на студенти и преподаватели от Юридическия факултет. СЮНА е традиционно събитие в живота на факултета, което се провежда всяка година и по този начин допълнително стимулира студентското научно творчество. В Студентската юридическа научна академия основен участник са студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

В рамките на тази инициатива, през 2021 г. в периода 31 август – 3 септември в к.к. Слънчев бряг се проведе 8-та по ред СЮНА, на която се представиха 16 разработки на юридическа тематика, които засягат въпроси от областта на един или няколко правни отрасли и/или институти.

Жури в състав: проф. д-р Дарина Зиновиева – председател; проф. д-р Григор Григоров; проф. д-р Люба Панайотова; доц. д-р Екатерина Салкова и адв. Евдокия Кемалова оценяваше разработките на студентите по предварително разработени критерии.

Бяха дадени награди за 1-во, 2-ро и 3-то място, както и награда на председателя на журито, както следва:

  • 1-во място – Антоний Гатов – студент в 5 курс – с разработка на тема “Възможност за упражняване на ефективен съдебен контрол върху европейската заповед за арест като предпоставка за нейната валидност”;
  • 2-ро място – Владимир Урилски – студент в 4 курс –  с разработка на тема “Престъпления против свободата на волята”;
  • 3-то място – Васил Илиев – студент в 5 курс – с разработка на тема “Правно значение на електронните фишове и актуалните проблеми в съдебната практика”;
  • Награда на председателя на журито –  Симона Сивкина – студент в 5 курс с разработка на тема “Разумният срок в наказателния процес – съответствие на българското законодателство и практика с европейските стандарти и ЕКПЧОС”

Всички студенти получиха сертификати за участие и правна литература. СЮНА 2021 се проведе с подкрепата на издателствата „Сиела“ и „Сиби“.

Организаторите изказват специална благодарност и на съпругата на проф. д-р Кино Лазаров – Живка Лазарова за дарените книги на професора към всеки един студент, участвал в СЮНА 2021!