ОТКРИТИ ЛЕКЦИИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ в ЮФ по избрани теми от областта на международното частно право

  • На 11 септември 2021 г. (събота) от 11:00 ч. ще се проведе лекция на тема:

Доктрината на препращането (renvoi) в правото на Република Северна Македония

  • На 12 септември 2021 г. (неделя) от 11:00 ч. ще се проведе лекция на тема:

Международна правна помощ според правото на Република Северна Македония

Лектор: Елена Темелковска, доц. д-р от ЮФ на Университета „Климент Охридски“, Битоля, Северна Македония

Достъп до лекциите е осигурен чрез линка
https://meet.google.com/lookup/ekbce55uit  или чрез кода в Гугъл класна стая 4ey733e

Поканени са всички, имащи интерес по темите. 

Заповядайте!