ОТКРИТИ ЛЕКЦИИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ в ЮФ по избрани теми от областта на правото

На 11 септември 2021 г. (събота) от 13:00 ч. ще се проведе лекция на тема:

Гражданскоправна защита на интелектуалната собственост

Достъп чрез линка https://meet.google.com/lookup/d4glqxcg5g

На 12 септември 2021 г. (неделя) от 10:00 ч. ще се проведе лекция на тема:

Законови стандарти за управление на отпадъците в Република Северна Македония

Достъп чрез линка https://meet.google.com/lookup/fgttuleitn

Лектор: Светлана Веляновска, изв. проф. д-р от ЮФ на Университета „Климент Охридски“, Битоля, Северна Македония

Поканени са всички, имащи интерес по темите. 

Заповядайте!