Относно провеждането на учебни занятия със студентите от редовна форма на обучение през първия семестър на академичната 2021/2022 г.

Виж ТУК