Награди от конкурса за есе, посветен на 30 години действаща Конституция

Приетата на 12 юли 1991 г. Конституция на Република България е начало и същевременно продължение на дълбоки реформи в българското общество. И миналото, и настоящето показаха, че пътят на следването на тези конституционни посоки е дълъг и нелек. В годината, в която отбелязваме 30-годишнината от приемането на Конституцията на Република България и 60–годишнината на Пловдивския университет, Катедрата по публичноправни науки на Юридическия факултет даде възможност на студенти от различни специалности да проявят своята креативност, като споделят знания и своята лична позиция по темата за Конституцията. Право на участие в конкурса за есе на тема “30 години Конституция на Република България – постижения и предизвикателства“ имаха студенти от всички курсове и специалности в университета без ограничения във възрастта и формата на обучение. Начинанието бе организирано със съдействието на Студентския съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“, който осигури и наградите.

Първо място спечели Николай Драганов, редовен студент от първи курс във Филологическия факултет, от магистърска програма „Методика на обучението по български език и литература“. Второ място бе присъдено на Николита Вълева, студентка по право от втори курс, редовно обучение. Третата награда бе определена за Радослав Смаилов, студент от четвърти курс в специалност „Български език и история“ от Филиала на Университета в гр. Смолян. Класирането извърши жури на преподаватели и студенти. В неговия състав бяха изявените конституционалисти – проф. д-р Емилия Друмева, дългогодишен преподавател и един от основателите на ЮФ на Университета, ас. д-р Благой Делиев, както и Виктория Палигорова, студентка по право последен курс, председател на Студентския съвет в Университета.

Своеобразна награда за призьорите от страна на организаторите от страна на ЮФ е публикуването на есетата на призьорите в юридическото онлайн списание Studia iuris, в специален брой, посветен на 30-годишнината на Конституцията.

Конкурсът е част от поредица събития свързани с отбелязване на годишнината. Началото бе дадено на 29 юни тази година в залата на Регионалния исторически музей в Пловдив, където бе проведена конференция на тема „30 години от приемането на Конституцията – равносметка и перспектива“ с участието на министъра на правосъдието проф. д-р Янаки Стоилов, преподаватели от ЮФ  на ПУ, както представители на местната власт и юридическата общност.