Конкурс за есе на Висшия адвокатски съвет

Висшият адвокатски съвет обявява награда за написване на есе на тема: „НЕЗАВИСИМИ ЛИ СА АДВОКАТИТЕ И АДВОКАТУРАТА В БЪЛГАРИЯ?“.

Конкурсът е за студенти, обучаващи се по специалността „Право“ във всички ВУ от страната и чужбина.

Наградите са в три степени: първа – 1000 лв., втора – 600 лв. и трета – 300 лв.

Наградените студенти ще получат също книги и грамоти, които ще бъдат връчени на 22 ноември – Деня на българската адвокатура.

Кандидатите трябва да изпратят своите есета най-късно до 1 ноември 2021 г., на адрес: Висш адвокатски съвет, гр. София, п.к. 1000, ул. „Цар Калоян” № 1А.

Обемът на есетата трябва да е до 15 стандартни печатни страници (30 реда, по 60 знака на ред).

Есетата следва да бъдат представени на български език, с писмена информация за: имената на автора; Юридическия факултет на университета, в който се обучават; в кой курс на обучението си са; телефон за връзка.