На вниманието на дипломираните студенти от МП „Публична администрация“

Всички  студенти от МП „Публична администрация“, дипломирани  на 14 май 2021 г., следва задължително  и лично да се подпишат в дипломата си в отдел “Учебен“ (каб. 225)  в  приемното  време (от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.), в срок до 12.11.2021 г.

Необходими са  една  снимка с формат 3.5/4.5 см (по възможност да е матирана) и бележка от библиотеката, че не дължат книги .