На вниманието на кандидатите за магистърска програма „Публична администрация“

Подалите документи за МП „Публична администрация“, при невъзможност да се запишат лично в програмата, могат да го направят и електронно, като за целта пишат на ел. поща – p_lupova@uni-plovdiv.bg. Ще получите отговор, съдържащ необходимата информация и документи.