Относно заплащането на таксите за обучение

Напомняме на студентите, които не са заплатили таксата си за обучение за първия семестър на академичната 2021/2022 г., да направят това в срок до 12.11.2021 г.