Относно ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ по ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ

На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. и Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № Р33-5315/20.10.2021 г. на ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ при провеждането на държавния изпит по Публичноправни науки в присъствена форма на 12 и 13 ноември 2021 г.  ще се допускат студенти:

– ваксинирани или преболедували COVID-19 (удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването);

– с представен отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в университета изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 (PCR тест);

– с бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в университета), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Проверката на посочените документи ще се осъществява при влизане в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Писменият изпит ще започне в 10:00 ч. при обявените вече условия.

Начало на устния изпит – 8:00 ч.

Следете за последни новини на специализирания сайт на ЮФ.