КОНКУРС ЗА ИЗЯВЕНИ СТУДЕНТИ

По случай 60-годишнината на Пловдивския университет,

наближаващия Студентски празник

и 30-годишнината на Юридическия факултет

Деканът на Юридическия факултет, съвместно с ръководствата на Районен съд – Пловдив и на Адвокатска колегия – Пловдив

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ИЗЯВЕНИ СТУДЕНТИ

от Юридическия факултет на Пловдивския университет

1. Ако сте студент от Юридическия факултет и имате постижения в поне две от посочените области:

– висок успех (среден успех от следването до момента);

– научноизследователски постижения (участия и награди от конкурси за научно творчество и/или публикувани в рецензирани издания научни съчинения от областта на правото);

– организаторски и лидерски умения (за провеждането на конкретни събития на ЮФ/ФССЮФ/СС на ПУ, на утвърдени студентски организации);

– работа в екип (треньорски умения на отбор студенти, отборни постижения на студентски състезания в отделни области на правото/решаване на казуси и др. подобни);

– извън областта на правото (спорт; авторство на произведения на литературата или изкуството; артистични или други творчески заложби).

2. Можете да участвате в настоящия конкурс, като предоставите информация и доказателства за изпълнение на критериите от т. 1 чрез попълване на следния Гугъл формулярот служебната Ви поща в срок до 03 декември 2021 г. https://forms.gle/v7cXAaNXxiAYw3Xr5

Информацията за успех ще бъде проверена служебно, като само се декларира.

3. Колкото повече са покритите от Вас критерии, сте по-близо до награда.

4. Обявяване на наградените и връчване – 07.12.2021 г.

Успех!

От организаторите