Наградиха изявени студенти на ЮФ

По случай 60-годишнината на Пловдивския университет, Студентския празник и 30-годишнината на Юридическия факултет, ръководството на Факултета съвместно с Районен съд – Пловдив и Адвокатска колегия – Пловдив връчиха награди на участници в Конкурса за изявени студенти. От участниците бяха отличени трима петокурсници от ЮФ, които освен с отличен успех, впечатлиха журито с научноизследователски постижения, участие в различни инициативи, свързани с научно творчество и занимания извън областта на правото.

Адвокатска колегия – Пловдив награди Васил Георгиев Илиев, наградата на Районен съд – Пловдив получи Надежда Данчева Чукалова, а наградата на Юридическия факултет – Франческо Георгиев Ночев.

Подобен конкурс за изявени студенти се организира за първи път тази година, като организаторите обещават да се превърне в традиция.