Относно проект „Студентски практики“

Договори за практическо обучение на студенти за тази година ще се приемат до 13.12.2021 г.  включително, а за следващата – от 10.01.2021 г.