Относно изпитите по специалност за кандидат-докторанти в ЮФ на ПУ

Съгласно Заповед № Р33-6031/30.11.2021 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ изпитите по специалност за кандидат-докторанти в Юридическия факултет ще се проведат в присъствена форма на обявените дати, като е необходимо за явяването кандидатите да притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването.