Относно изпита по Осигурително право за студентите от редовна форма на обучение

Изпитът по Осигурително право (на 10, 11 и 12 февруари) ще се проведе онлайн, с начален час 08:30 ч., паралелно в две класни стаи. Студентите ще получат списъците с разпределение и линкове за вход в класните стаи на електронната поща на курса най-късно в деня преди изпита.

Студентите в редовна форма на обучение от минали години, които желаят да се явят на изпита (на 12.02.2022 г. – събота), следва да заявят издаването на индивидуален протокол при инсп. Петя Лупова до 17:00 ч. на 07.02.2022 г. За да получат линк за вход в класната стая, в която са разпределени, е необходимо да изпратят e-mail на v_miteva@uni-plovdiv.bg. Най-късно в деня преди изпита от този ел. адрес ще бъде изпратена подробна информация относно правилата за провеждане на изпита и линк за вход в класна стая.

Важно: Входът в класните стаи става само през студентска електронна поща в uni-plovdiv.bg.