Относно заплащането на семестриалните такси

Семестриалната такса за обучение се заплаща до 20 дни след началото на учебния семестър.