Участие в проект за значимостта на интелектуалната собственост

SIGN (Sensibilization campaign for intellectual property rights protection) е проект с европейско финансиране, чиято цел е да повиши възприятието в младите хора за стойността на правата на интелектуалната собственост  като двигател на социален и икономически прогрес за цялото общество. SIGN e проект, който е плод на партньорството на 8 потребителски организации, базирани в различни европейски държави и свързани с Европейския потребителски съюз (ECU).

В рамките на проекта се организира състезание. Състезанието е достъпно за всички (непрофесионалисти и професионалисти от 15 до 24 години), които са установени в държава-членка на ЕС, участваща в проекта (организаторите). Участниците трябва да се запишат на уебсайта www.project-sign.eu и след това могат да публикуват в мултимедийната галерия тематични оригинални произведения относно стойността на интелектуалната собственост. Посетителите на уебсайта могат да видят цялото  качено съдържание и да гласуват за любимото им произведение. Работите, за които е гласувано най-много, ще бъдат оценявани от вътрешно жури, което ще награди първите три най-добри. В допълнение, участниците трябва да отговорят на три лесни въпроса от онлайн проучването (което е съществено за участието в състезанието), да прегледат цялата налична информация на сайта и да приемат условията за участие. Онлайн проучването ще запознае участниците с тяхното собствено възприятие за идеята им за правата на интелектуална собственост.

Желаещите да участват в състезанието могат да се включат в някоя от следните категории:

  • Снимки, рисунки, графики или илюстрации – оригинални jpg работи (максимум 2 мегабайта – минимум 1600 пиксела при пейзажно оформление) цветна или черно-бяла
  • Видео – Допускат се само оригинални видеоклипове, създадени от участниците и качени на платформа (Youtube, Vimeo, Dailymotion, Facebook, Instagram). Участниците трябва да публикуват в мултимедийната галерия линка към своето видео.

Работите на желаещите да участват трябва да се вписват в някоя от следните категории:

  • Права на интелектуална собственост
  • Икономическа и социална важност на закрилата на правата на интелектуална собственост
  • Как да се разпознаят легалните източници на дигитално съдържание
  • Рисковете от фалшификация и пиратство

Крайният срок за участие е 15.04.2022 г.