КОНКУРС ЗА ЕСЕ

Управителният съвет  на  Националната асоциация на медиаторите (НАМ)  обявява  конкурс  за есе   за студенти  и млади  хора, все  още  неангажирани с  медиацията. Темата  на  есето  е: „Медиацията  и съдебният процес: конкуриращи  се  или  съвместими  парадигми?“

            Есето  следва  да  е  в  обем до  2000 думи, да  представя  личното  отношение,  познания и визия  на автора  за медиацията, да не е публикувано или предложено за публикуване в печатно или електронно издание и в срок до 15 април  2022 г.  да  бъде  изпратено  на   адрес: info@nam-bg.org

            Есетата трябва да са написани на български език във формат Microsoft Word, Times New Roman 12, разредка 1.5.

            На заглавната страница на всяко есе трябва да бъде посочена следната информация: трите имена на автора, адрес, имейл адрес и телефон за връзка.

            Есето трябва да отговаря на академичните стандарти за  подобен вид разработка, да има ясна структура, теза и аргументи.

            Участниците следва  да представят  кратко био  до  150  думи, в което  обективно  да се представят, включително учебното  заведение, специалност и курс на   обучение.

            Препоръчително е заглавното поле на придружаващия имейл да съдържа текст “konkurs za ese“

            Жури  от  НАМ  ще  оцени  есетата  и до 15.05.2022 г.  резултатите  ще  бъдат  публикувани  на  интернет-страницата  и  Фейсбук страницата на  НАМ.

            Предвидени  са следните  награди:

            Първа награда –  безплатен  сертифициращ  курс  за  медиатор в  организация-член на  НАМ

            Втора  награда – освобождаване  от  2/3  от  таксата  за сертифициращ  курс  за  медиатор в  организация-член на  НАМ

            Трета  награда – освобождаване  от  1/3  от  таксата  за сертифициращ  курс  за  медиатор в  организация-член на  НАМ

            Най-добрите  есета  ще бъдат  публикувани  на интернет-страницата на НАМ.

            ЖЕЛАЕМ ВИ  УСПЕХ!