Покана за състезание по правата на човека

По случай 300 години от рождението на Паисий Хилендарски

50 години от създаването Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“

30 години от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет

10 години от създаването на Европейската асоциация на студентите по право ЕЛСА- Пловдив

Ви каним на

Състезанието по права на човека Moot court competition

Участие в събитието могат да вземат ученици от 11 и 12 клас и студенти по право. Студентите ще покажат и приложат уменията, които са усвоили по време на следването си, а учениците ще имат възможност да се запознаят със света на правото и да обменят информация със студенти, преподаватели от Юридическия факултет и практикуващи юристи.

            Организация

Състезанието по права на човека Moot court competition се провежда в град Пловдив, изцяло на български език. Участниците се състезават в отбори по двама човека. В случай, че даден участник няма съотборник, такъв се назначава служебно. Състезанието се разделя в два потока. В рамките на единия ученици се състезават с ученици, а в другия, паралелно, студенти се състезават със студенти.

            Провеждане

Отборите в първия етап пледират последователно в ролите на ищец и ответник, като ролята и опонентите им се определят чрез жребий. Претендентите за призовите места защитават позициите си по предварително предоставен правен проблем под формата на казус, различен за всеки поток. Казусът е във връзка с приложението на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ).

            Кандидатстване

Чрез попълване на посочения формуляр: https://forms.gle/FXBpGkz6bJwmHowX8

            Правила

Всеки отбор разполага с 20 минути за излагане на тезата си, като в тези рамки всеки участник трябва да говори по 10 минути. Допълнителни към тях се дават по 1 минута за реплика и 2 минути за дуплика. Предварителната подготовка, предвид регламента, следва да бъде както за ищец, така и за ответник. Представянето се оценява от двама съдии, които могат да задават допълнителни въпроси, отговорите по които влияе на крайния резултат от представянето на отбора. На края на всеки кръг се дава резултат от представянето.

            График

Състезанието се провежда в дните 8, 9 и 10 април 2022 г (петък – неделя). В първия ден събитието се открива с официален коктейл и кратка уводна лекция, посветена на правата на човека. През втория ден се провеждат първият и вторият кръг от състезанието, като веднага след края им се обявяват отборите за полуфиналите. На третия ден се провеждат полуфиналите и финалите, последвани от церемонията по награждаване на полуфиналисти, финалисти и победители.

            Проектът се организира от ЕЛСА – Пловдив с подкрепата на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, Студентския съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“, Математическа гимназия „ Академик Кирил Попов“ и Апелативен съд-Пловдив.

Очакваме Ви!

Управителният съвет на ЕЛСА-Пловдив