Относно изпита по Трудово право за студентите от задочна форма на обучение

Изпитът по Трудово право на 27.03.2022 г. (неделя) ще се проведе онлайн, с начален час 08:30 ч., паралелно в две класни стаи. Студентите ще получат списъците с разпределение и линкове за вход в класните стаи на електронната поща на курса най-късно в деня преди изпита.

Студентите в задочна форма на обучение от минали години, които желаят да се явят на изпита, следва да заявят издаването на индивидуален протокол при инсп. Петя Лупова до 16:00 ч. на 24.03.2022 г. За да получат линк за вход в класната стая, в която са разпределени, е необходимо да изпратят e-mail на v_miteva@uni-plovdiv.bg. Най-късно в деня преди изпита от този ел. адрес ще бъде изпратена подробна информация относно правилата за провеждане на изпита и линк за вход в класна стая.

Важно: Входът в класните стаи става само през студентска електронна поща в uni-plovdiv.bg.