Национален конкурс за научни съчинения в чест на доц. Кристиан Таков

Срокът за кандидатстване в Националния конкурс за научни съчинения в чест на доц. Кристиан Таков се продължава до 15.09.2022 г.

Всеки участник, който вече е подал своето съчинение, ще има право в рамките новия срок да го преработи и подобри.

За участие изпратете своята разработка на: saccl2021@abv.bg.

Подробности може да видите на https://www.challengingthelaw.com/news/nacionalen-konkurs-v-chest-na-docent-takov/