Покана за участие в програма на Народното събрание

Отправяме покана към студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за участие в „Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание“.

„Студентската програма за законодателни проучвания“ е функционално направление в дейността на Парламентарната библиотека. Целите на Програмата са информационно осигуряване на законодателната дейност на народните представители и разширяване участието на гражданското общество в законодателния процес.

Студентите, избрани за законодателни сътрудници, работят под ръководството на научни ръководители и с помощта на координатора на Програмата.

След успешно участие в три законодателни проучвания, законодателните сътрудници получават удостоверение за участие в Студентската програма.

Изискванията към кандидатите за участие в „Студентската програма за закнодателни проучвания“ са описани ТУК.

Повече информация за „Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание“ може да се получи от интернет страницата – http://students.parlament.bg.