15 години от създаването на административните съдилища в България

По повод 15-тата годишнина от създаването на административните съдилища в България, на посещение в Административен съд – Пловдив бяха студенти от Юридическия факултет на ПУ“Паисий Хилендарски“, членуващи в Кръжока по публичноправни науки и придружавани от доц. д-р Христо Паунов – омбудсман на университета. Студентите присъстваха на съдебно заседание, на което съдията-докладчик В. Георгиева ги запозна с предметния обхват на делата, които се разгледаха. Малко по-късно студентите се срещнаха с председателя на съда Явор Колев и неговите заместници Мария Златанова и Дичо Дичев, които в продължение на придобитите впечатления от откритото съдебно заседание допълниха практическите им познания досежно административния процес. И тримата пожелаха на бъдещите си колеги, юристи, успехи и дръзновение в професионалния път, който им предстои.