Относно провеждането на учебните занятия

С отпадането на епидемичната обстановка от 1 април 2022 г., очакваме заповед от Министерство на здравеопазването за евентуални нови мерки. При липса на ограничения, от 4 април 2022 г. обучението в Юридическия факултет ще се осъществява в присъствена форма съгласно актуализиран график на учебните занятия с посочени зали. Същият ще бъде публикуван до 1 април 2022 г.

За актуална информация следете на специализирания сайт на ЮФ.