Относно провеждането на учебните занятия със студентите от редовна форма на обучение

Считано от 04.04.2022 г. обучението в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се осъществява в присъствена форма съгласно обявените учебни разписания на специализирания сайт.

С оглед възможни затруднения на студентите за посещаване на лекциите и семинарните занятия, ФС на ЮФ на ПУ взе решение (Протокол № 100/30.03.2022 г.) да не се изисква задължителното им присъствие.

При възможност преподавателите ще предоставят материали от проведените лекции и семинарни занятия в създадените по различните дисциплини виртуални „класни стаи“.