Относно дипломираните студенти през м. октомври и ноември 2021 г.

Всички  студенти от редовна и задочна форма на обучение, дипломирани през м. октомври  и ноември 2021 г., следва задължително лично да се явят в отдел “Учебен“ (каб. 225) в приемното  време (от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.) за подписване в дипломата си в срок от 05.04. до 15.04.2022 г.

Необходими са една снимка, формат 3.5/4.5 см (по възможност да е матирана) и бележка от библиотеката, че не дължат книги.