Трето събитие от серията лекции „Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите“

Центърът за високи постижения „Жан Моне“ Ви кани на лекцията на Ганчо Колаксъзов, ИТТИ, на тема: „Изграждане на национална иновационна екосистема. Динамизация на ролята на държавата. Европейски програми за финансиране на науката, технологиите и иновациите“.

Събитието ще се проведе на 29 април, от 16:00 ч. в хибриден формат (онлайн и присъствено в 11 аудитория на Ректората).

Линк: https://us02web.zoom.us/j/89939707062?pwd=cmRLbGlkOWEraVhWUXBVWnR5Y3hCQT09