Прожекция на „Епиграмите на Темида“ – филм за проф. д-р Кино Лазаров – 25 май 2022 г.

По повод

24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука,

просвета и култура и на славянската книжовност;

300 години от рождението на Паисий Хилендарски и

30 години от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет,

Кръжокът по Публичноправни науки към ЮФ на ПУ организира прожекция на „Епиграмите на Темида“ – филм за житейския път и творчеството на доайена на административното право и процес в България – проф. д-р Кино Лазаров (1933 – 2018 г.).

Събитието ще се проведе на 25 май (сряда) 2022 г. от 11:00 ч. в 6-та аудитория на Ректората на ПУ.

Филмът „Епиграмите на Темида” е с продължителност 30 минути и представя един богат и интересен живот. Професор Кино Лазаров е бил съдия в Плевенския районен съд, след това завършва редовна докторантура по административно право и административен процес в Института за правни науки при БАН. Бил е и дългогодишен преподавател в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ още от създаването на факултета.

Автор е на над 100 научни труда – монографии, учебници, студии и статии. Негови научни съчинения са публикувани във Франция, Германия, Русия, Полша, Чехия и Словакия. Бил е член на три консултативни съвета по законодателството към Народното събрание. Един от членовете е на комисията по изготвяне на Конституцията. Участвал е в създаването на редица законопроекти. Професорът председателства комисиите за изготвяне на Административнопроцесуалния кодекс и на Административнонаказателен кодекс.

Носител е на ордена „Кирил и Методий“ I степен. През 2005 година е отличен с наградата „Народен будител”. Почетен гражданин е на град Долни Дъбник.

Във филма са запечатани за поколенията усилията на проф. Лазаров за възстановяване на административното право на българските граждани да се възползват от общата клауза за обжалване на всички актове на администрацията от горе до долу. Той има щастието да види осъществени и приложени голяма част от научните си трудове.

Проф. д-р Кино Лазаров е известен не само в средите на поколения юристи, повечето от които са били негови студенти и докторанти. Името му е добре познато и на дългогодишните читатели на вестник „Стършел”. Автор е на запомнящи се епиграми, първите от които са създавани в още през шейсетте години на 20-ти век, а и днес звучат изключително съвременно.

В събитието ще участват:

– г-жа Живка Лазарова – съпруга на проф. Кино Лазаров;

– проф. д-р Дарина Зиновиева – преподавател по Административно право и процес (докторант и асистент на проф. Лазаров);

– проф. д-р Люба Панайотова – ръководител на катедра „Гражданскоправни науки“ в ЮФ на ПУ (ще представи част от художественото творчество на проф. Лазаров)

– доц. д-р Константин Пехливанов – преподавател по Административно право и процес (докторант и асистент на проф. Лазаров);

– преподаватели от Юридическите факултети, представители на съдебната власт и адвокатурата.