,,Ден на отворените врати‘‘ в Районен съд – Пловдив

На 11.05.2022 г. в Районен съд – Пловдив се проведе събитието ,,Ден на отворените врати‘‘,  на което присъстваха студенти от III курс от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, както и ученици от 11 клас от Национална Търговска Гимназия – гр. Пловдив.

Денят на отворените врати откри съдия Иван Калибацев – председател на Районен съд – Пловдив, който приветства всички гости с добре дошли и благодари за проявения интерес към инициативата.

Студентите бяха изненадани с интересната задача да направят симулация на съдебен процес по реален казус относно извършена кражба.

Участници във възстановката на съдебния процес бяха 9 студенти по право от Пловдивския университет. Част от тях бяха съдии, други съдебни заседатели, прокурори, защитници и подсъдим.

След приключването на съдебния процес, студентите и учениците имаха възможност да се запознаят отблизо с част от юридическите професии.

За своята работа и предизвикателствата, пред които се изправят ежедневно, имаха възможност да разкажат съдебни деловодители, съдебни секретари, съдебни архивари, призовкари, адвокати от АК – Пловдив, частни съдебни изпълнители, нотариуси и съдии.