Живи спомени за проф. д-р Кино Лазаров в Юридическия факултет

Живи спомени! Да, живи спомени за проф. д-р Кино Лазаров – един от бащите на Административнопроцесуалния кодекс. Така може да се опише с две думи последната среща в Кръжока по публичноправни науки, с ръководител доц. д-р Христо Паунов, за тази академична година в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Непосредствено преди края на семестъра и началото на изпитната сесия, 6-та аудитория на Ректората събра академични преподаватели, докторанти, студенти, съдии, адвокати и гости, които изгледаха филма „Епиграмите на Темида”, посветен на бележития юрист проф. д-р Кино Лазаров.  Лентата представя основни моменти в житейския път и творчеството на доайена на Административното право и процес в България. Във филма са запечатани за поколенията напред усилията на проф. Лазаров за възстановяване на административното право на българските граждани да се възползват от общата клауза за обжалване на всички актове на администрацията. Той имаше щастието да види осъществени и приложени голяма част от научните си трудове.

Проф. д-р Дарина Зиновиева – преподавател по Административно право и процес, която е била докторант и асистент на проф. Лазаров, разказа част от живите спомени, които са се запечатали както в съзнанието, така и в сърцето ѝ. Сред тях е случай, когато по време на изпит млад колега, докато следи за дисциплината, ходейки  из залата потропвал с ботушите си и разсейвал изпитваните. В същото време в аудиторията била и проф. Дарина Зиновиева, която запитала проф. Кино Лазаров защо е допуснал това да се случи, а той мъдро отговорил: „Сестро, аз го оставих да се изкаже, това е езика на ботушите му. Проследи го! Той и занапред ще говори с този език”

Ръководителят на Катедрата по публичноправни науки към Юридическия факултет доц. д-р Константин Пехливанов, който в продължение на 11 години е бил асистент на проф. Кино Лазаров, също сподели живи спомени от съвместната си работа с бележития административист. „За този период само един-единствен път видях професора да бъде гневен. Той бе благ човек. Дори и да искаше да смъмри някой студент и искаше да му каже нещо, така го правеше, че сякаш се извиняваше за нещо. Той изпиваше любов, когато разговаряше със студентите”– допълни доц. Пехливанов.

Проф. д-р Люба Панайотова – ръководител на Катедра „Гражданскоправни науки“ представи част от художественото творчество на проф. Лазаров. Той е автор на запомнящи се епиграми, първите от които са създавани в още през шейсетте години на 20-ти век, а и днес звучат изключително съвременно.Тя самата също е човек отдаден не само на правните норми, но и на художественото слово и има издадени 2 стихосбирки.

Пред пълната аудитория, спомени за проф. Лазаров сподели и доц. д-р Ангел Шопов, който е настоящ заместник-декан на Юридическия факултет.

Поздрав към аудиторията отправи и съдия Мария Златанова – зам.-председател на Административен съд – Пловдив.

Събитието, на което модератор беше доц. д-р Христо Паунов, съчета право, литература, кино и култура. То беше посветено на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, както и на 300 години от рождението на Паисий Хилендарски. Събитието се проведе благодарение на личната подкрепа от страна на проф. Иван Тодоров – предоравател по Административно право и процес в Юридическия факултет.

През 2022 година се навършват и 30 години от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет, като един от доайените на факултета е именно проф. Кино Лазаров. Затова и това значимо събитие бе част от отбелязването на кръглата годишнина на ЮФ.

Проф. д-р Кино Лазаров

Професор д-р Кино Лазаров (27.11.1933 – 26.08.2018 г.) е бил съдия в Плевенския районен съд, след това завършва редовна докторантура по административно право и административен процес в Института за правни науки при БАН. Бил е и дългогодишен преподавател в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ още от създаването на факултета. Автор е на над 100 научни труда – монографии, учебници, студии и статии. Негови научни съчинения са публикувани във Франция, Германия, Русия, Полша, Чехия и Словакия. Бил е член на три консултативни съвета по законодателството към Народното събрание. Един от членовете е на комисията по изготвяне на Конституцията. Участвал е в създаването на редица законопроекти. Професорът председателства комисиите за изготвяне на Административнопроцесуалния кодекс и на Административнонаказателен кодекс. Носител е на ордена „Кирил и Методий“ I степен. През 2005 година е отличен с наградата „Народен будител”. Почетен гражданин е на град Долни Дъбник. Проф. д-р Кино Лазаров е известен не само в средите на поколения юристи, повечето от които са били негови студенти и докторанти. Името му е добре познато и на дългогодишните читатели на вестник „Стършел”.